Veelgestelde vragen

Na het overlijden

Mijn naaste is overleden… Wat moet ik doen?

Wanneer de persoon thuis (of in een rusthuis) is overleden, wordt het overlijden ter plekke vastgesteld door een (huis)arts die de nodige typedocumenten invult dewelke wij nodig hebben om de officiële aangifte te kunnen doen. 
Wanneer deze vaststellingen afgerond zijn, kan u ons contacteren. Wij komen aansluitend ter plaatse om de overledene te transfereren naar ons funerarium. 
Op verzoek kunnen wij ook thuis opbaren. Hiervoor bestaan verschillende scenario's die we met u bespreken voorafgaand.

Wanneer de persoon in kwestie in een ziekenhuis is overleden kan het zijn dat er pas in de uren na het overlijden een arts kan vaststellen en de nodige documenten voorzien. De transfer kan dan ook pas gebeuren nadat alle formaliteiten zijn afgerond.

In overleg met de nabestaanden is het aangewezen om samen te zitten en de tijd te nemen om de uitvaart te bespreken. Dit gebeurt het beste bij ons in het funerarium, maar we kunnen op verzoek ook bij de familie thuis afspreken.
De nabestaanden voorzien ons van de identiteitskaart en rijbewijs van de overledene en eventueel het trouwboekje. 
 

Lees meer

Moet een overledene steeds naar een funerarium?

Een overledene mag ook thuis opgebaard worden als de geschikte ruimte hiervoor aanwezig is, tenzij een huishoudelijk reglement van het gebouw (bv appartementgebouw, rusthuis..) dit niet toelaat.
Er bestaan verschillende manieren om dit te doen. 
We besprek dit voorafgaand met de familie. Een thuisopbaring kan afhankelijk van de keuze tussen de 2 tot 5 dagen omvatten. In die tijd komen wij bij voorkeur dagelijks langs om te zien of alles verloopt zoals het hoort.

Heeft het zin om ’s nachts een overlijden te melden?

Wij zijn als uitvaartondernemer 24u op 24u beschikbaar, op alle dagen van het jaar. Hier zijn in principe geen uitzonderingen op en we zijn dus zeker ook 's nachts bereikbaar. 
Wanneer de persoon thuis overleden is en de arts het overlijden heeft vastgesteld, bepaalt u als nabestaande zelf het tijdstip van de overbrenging. Niets hoeft snel te gebeuren en we volgen het tempo van de nabestaanden hierin. 
Uiteraard is het goed dat we een seintje krijgen, zodat we met de familie van gedachten kunnen wisselen en de nodige voorzorgen nemen om alles goed te laten verlopen.

Indien de persoon 's nachts in een ziekenhuis overlijdt, zal het waarschijnlijk tot de dag erna duren vooraleer de nodige documenten zijn ingevuld door de arts in kwestie. 
In dergelijke situaties kan er gewacht worden tot ’s morgens om een afspraak te maken met ons.
 

Hoe bekomen wij uittreksels uit de overlijdensakte?

De administratieve aangifte gebeurt door ons, uw uitvaartondernemer. Zodra de vereiste stappen bij de burgerlijke stand zijn afgerond, wordt de overlijdensakte aan ons bezorgd. Deze vervangt de identiteitskaart van de overledene en zal kunnen gebruikt worden om diverse zaken administratief in orde te zetten (bank, nutsvoorzieningen, abonnementen,etc...)

Waar kan men begraven worden?

Men kan in principe in elke gemeente of stad op de daartoe voorziene begraafplaats begraven worden. 
Elke gemeente of stad voorziet er in dat hun eigen inwoners een gratis optie kunnen genieten voor een bepaalde periode (meestal 15jaar), naast andere betalende keuzes (consessie).
Indien de vraag er is om in een andere stad of gemeente te worden begraven, wordt dit eerst aangevraagd door de uitvaartondernemer bij de burgerlijke stand in kwestie. 
Het is gebruikelijk dat de gemeente of stad hier een extra niet-inwonerstaks aanrekent indien uw domicilie ergens anders geregistreerd staat dan de plaats waar u graag wilt worden begraven.

Waar kunnen jullie mee helpen?

Waar haal ik de rouwbrieven vandaan en kan ik bij julie bloemen kopen?

Bij Ark Uitvaartzorg bieden we alles gecentraliseerd aan. 
Dat wil zeggen dat we ook letterlijk zélf zorgen voor het ontwerpen en drukken van alle rouwdrukwerk op dezelfde locatie. We investeerden hiervoor in een professionele digitale drukkerij.
Op die manier kunnen we snel en accuraat voldoen aan uw vragen en bijgevolg de rouwbrief of zeer persoonlijk gedachtenisprentje voor u ontwerpen en drukken. 
Een bijkomend voordeel hiervan is, dat we tijdens de vieringen in onze aula, snel prentjes kunnen bijdrukken mochten er meer aanwezigen zijn dan eerst verwacht op de uitvaart.

Via onze huisflorist kan er gezorgd worden voor bloemstukken en kransen (en zelfs abonnementsformules voor familie of kerkhof bij grotere bedragen). 
We bieden u op onze site hier een ruime keuze aan in hedendaagse-, klassieke- of persoonlijk stijl bloemstukken. Er is weinig wat we niet kunnen voorzien voor u.

Vanuit een persoonlijk principe verkopen we echter geen plastiek- of kunstbloemen (meer). Deze markt wordt immers gedomineerd door Aziatische massa-import, waar we vanuit ecologisch aspect niet achter staan. 
 

Bestel bloemen

Wat betekent transfer en opbaring?

Transfer: Het vervoeren van de overledenen van de plaats van overlijden naar ons funerarium voor verdere verzorging en/of opbaring. (Of het bv vervoeren van ons funerarium naar een crematorium naar keuze...)

Opbaring: Wanneer een persoon overlijdt, worden er kort na het overlijden natuurlijke processen in gang gezet die we moeten opvangen. Vooraleerst wordt er steeds een lichaamswassing gedaan. In geval de overledene een pacemaker heeft, zullen we deze voorafgaand verwijderen. Indien de familie nog een een begroeting aan de overledene wenst, wordt er aansluitend ook een opbaringsverzorging gedaan. Dit betekent dat de dierbaar overledene zal behandeld worden met diverse technieken om de begroeting zo waardig en sereen mogelijk te kunnen laten doorgaan.  Het gebeurt dat familie vraagt om zelf mee te helpen met de verzorging van de overledene. Indien dit opportuun is, kan dit absoluut voor ons...

Als zichzelf respecterende uitvaartondernemers staan wij zélf in voor de transfers, de verzorging en de opbaring van uw dierbaar overledene.  
Waar andere ondernemers er tegenwoordig meer en meer voor kiezen om deze taken uit te besteden aan externe firma's, geloven wij er in, dat nét deze taken eigen zijn aan ons beroep en de betrokkenheid naar de nabestaanden ten goede komt. 

Akte van overlijden

Een akte van overlijden wordt enkel en alleen opgemaakt door de burgerlijke stand van de stad of gemeente. De arts die het overlijden vaststelt maakt geen akte op maar een verklaring van overlijden (zgn. model 3C).
Van zodra de formaliteiten op de burgerlijke stand voltooid zijn, wordt de overlijdensakte opgemaakt en aan ons overgemaakt. Wij bezorgen deze aansluitend aan de nabestaanden.

Word ik persoonlijk begeleid of moet ik alles alleen regelen?

Elk afscheid is individueel. 
Dat betekent dat er telkens weer andere vragen en verwachtingen komen vanuit de nabestaanden. Wij begeleiden, sturen en ondersteunen u waar mogelijk en over het ganse traject. Ook administratief nemen wij u zoveel mogelijk taken uit handen. 
De verschillende aanvragen naar steden en gemeenten, toelatingen tot vervoer, -crematie of -begraven en anderen, nemen wij ook volledig over zodat u zich daar niet hoeft om te bekommeren in deze moeilijk momenten. 
Contact met bijvoorbeeld banken, pensioendienst behoren tot de privé-sfeer en daar kunnen wij niet concreet in ondersteunen. Uiteraard geven we graag advies over hoe u de zaken het beste aanpakt.
Dit geldt ook voor nalatenschappen, aanvragen attest van erfopvolging en/of aangifte van de nalatenschappen. U kan hiervoor ook contact opnemen met uw notaris of wij kunnen u desgewenst ook doorverwijzen naar consultants die dit samen met u kunnen opnemen.

Koffietafel of andere rouwmaaltijd

Wij bieden op dezelfde locatie verschillende opties aan voor wat betreft de rouwmaaltijd. 
In onze polyvalente zaal bieden we plaats aan ruim 70 zitplaatsen. 
Hier kan u onder meer de traditionele rouwmaaltijd of koffietafel nuttigen of een rouwreceptie laten doorgaan. 
Vanuit onze eigen keuken presenteren we u verschillende formules die we graag met u overlopen. 
Zowel de gekende broodjesmaaltijden als meer verfijnde en zelfs warme meergangen-gerechten behoren tot de mogelijkheid.

Hoe kan ik de aula zien?

U bent steeds welkom om ter plekke de aula te komen bekijken. Dit liefst op afspraak zodat we de nodige tijd voor u kunnen inplannen.
Ook op onze website kan u foto's bekijken van ons funerarium.

Kijk de aula

Welke uitvaartmogelijkheden zijn er momenteel in België?

Er is redelijk wat mogelijk in België. 
Vaak denken we maar aan 2 dingen als we denken aan een viering: een kerkelijke of een burgerlijke viering, al dan niet in grote of kleine kring, funerarium of crematorium. 
Maar wist je dat je dat er veel meer mogelijk is? Zo verzorgden we de afgelopen jaren reeds levensvieringen op locatie zoals: in uw tuin, op het strand of in een bos. 
Ook diensten op zon- en feestdagen zijn mogelijk evenals avond-vieringen die steeds een speciale en serene sfeer oproepen.
Ook andere indoor locaties zijn mogelijk, zolang de technische mogelijkheden aanwezig zijn om een ceremonie waardig te laten verlopen...

Nazorg

"Het valt mij zwaarder dan ik dacht..."  Heel veel mogelijke vragen steken de kop op na een overlijden. 
Onze rouwcoach Isabel staat klaar om u te begeleiden gedurende deze uitdagende periode. Ze biedt een luisterend oor en door middel van gesprekken en coaching helpt ze u om te gaan met uw verdriet, verlies of trauma's uit het verleden. 
U leert op deze manier om los te laten wat u vasthoudt of wat u belemmert om voluit te kunnen leven.

Lees meer

Hoeveel kost een begrafenis?

Dat is een moeilijke vraag en evenmin eenvoudig te beantwoorden als bv "hoeveel kost een wagen".
Veel hangt af van wat u wenst. 
Bepalende factoren bij een uitvaart zijn het rouwdrukwerk, keuze kist/urne, personeelkost, vervoer, crematiekost, bloemen, rouwmaaltijd, concessie begraafplaats, grafsteen, etc...

Doorgaans begint een basis-uitvaart rond de 3500euro. 
We proberen hier zo transparant mogelijk in te zijn en maken desgewenst graag een offerte voor u op zodat u perfect weet wat de kost van de uitvaart in zijn totaliteit omvat. Sowieso adviseren wij steeds om u te behoeden voor onnodige kosten.

Hoge uitvaartkosten kunnen voorafgaand opgevangen worden door een uitvaartverzekering of een voorafregeling. Op die manier kan u uw naasten behoeden voor een financiële kater na uw overlijden.
 

Plan voor later

Kan ik mijn wensen op voorhand vastleggen?

Dat kan zeker en is zelfs aan te raden om uw nabestaanden geen onnodige kopzorgen mee te geven.

Men denkt vaak dat men hiervoor bij een notaris langs moet. 
Echter, wanneer een notaris gecontacteerd wordt bij een overlijden is dat doorgaans na de uitvaart in functie van de nalatenschap.

De correcte manier om uw uitvaartwensen vast te leggen is om even te bellen naar ons. 
We overlopen samen met u wat u precies wenst en maken eigenlijk de volledige uitvaart al samen met u op. 
Dit noemen we een voorafregeling. 
Deze kan zo gedetailleerd zijn als u zelf wilt en kan steeds aangepast worden.. Van muziekkeuze tot foto's, tot teksten edm. 

U alleen beslist wat er gebeurt en wij garanderen dat dit zo uitgevoerd zal worden.

U kan ook steeds kosteloos een laatstewils-verklaring deponeren bij burgerzaken van de plaats waar u officieel woonachtig bent.
 

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is een verzekering die op kan afsluiten met als doel uw nabestaanden te behoeden voor financiële kopzorgen na uw overlijden.
Wij werken samen met de meest courante verzekeringen. De meest gekende zijn Corona Direct, Dela of Funalia... De meeste banken bieden tegenwoordig ook soortgelijke producten aan gebaseerd op een tak-21 verzekering.

Wij kiezen er bewust voor om zelf geen verzekeringen te verkopen in tegenstelling tot andere collega's.
Op deze manier behoeden we  onszelf er ook voor om geen deontologische grenzen te overschrijden en u niet op onnodige kosten te jagen.

Wij kunnen u evenwel perfect adviseren in wat voor u het meest gepast zou zijn, (volledig vrijblijvend en steeds kosteloos...) 

Indien gewenst kan u bij ons ter plekke steeds een afspraak maken met één van onze verzekeringsconsulenten van de door u gekozen maatschappij. Deze zal dan samen met u de meest geschikte opties overlopen.
Contacteer ons gerust voor meer info: 054/34 34 33

Alle mogelijkheden in België

Er is veel meer mogelijk in België dan je op het eerste zicht kan vermoeden. 
Traditioneel denken we aan een begrafenis of een crematie, met een afscheid in een kerk, funerarium of crematorium. 
Echter kan u ook een afscheid organiseren op een betekeninsvolle plaats voor de overledene. 
Ook vormelijk kan er veel. Zolang alles waardig kan verlopen, denken we graag met u mee.

Kan ik na mijn dood mijn organen doneren?

In België wordt in beginsel elke persoon die in het bevolkingsregister geregistreerd staat, automatisch beschouwd als orgaandonor na overlijden.

Enkel naaste familieleden hebben de mogelijkheid om zich tegen orgaantransplantatie te verzetten. U heeft ook zelf de optie om het afstaan van organen te weigeren, wat kan worden gedaan via een officieel formulier voor een verklaring inzake orgaandonatie.

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kan ju een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'. Dit kan bij jouw huisarts, bij de gemeente, of via mijngezondheid.belgie.be

Praktische zaken

Hoe bekomen wij uittreksels uit de overlijdensakte?

De administratieve aangifte gebeurt door ons, uw uitvaartondernemer. Zodra de vereiste stappen bij de burgerlijke stand zijn afgerond, wordt de overlijdensakte aan ons bezorgd. Deze vervangt de identiteitskaart van de overledene en zal kunnen gebruikt worden om diverse zaken administratief in orde te zetten (bank, nutsvoorzieningen, abonnementen,etc...)

Op zoek naar een passend afscheid?

Bent u nog op zoek naar een passend afscheid voor uzelf of uw geliefde? Weet u niet goed waar te beginnen? Misschien kunnen wij u helpen.

Plan een afspraak in    of bel ons

Developer cta