Lezing Dr Distelmans

7 juni 2022

Distelmans

 Onnodig om “Topdokter” Wim Distelmans voor te stellen: dé wegbereider van zowel palliatieve zorg als het recht op euthanasie.
En dus de geknipte persoon om te verduidelijken wat kan en (nog) niet kan met betrekking tot een zelfgekozen levenseinde.
Weinigen zijn beter geplaatst om ons mee te nemen in een verhaal over euthanasie,
palliatieve zorg, en alle gerelateerde levenseindezorgtopics.

In zijn lezing zal hij, puttend uit zijn jarenlange ervaring, een antwoord proberen te formuleren
op de meest voorkomende vragen met betrekking tot het levenseinde.

Wim Distelmans is kankerspecialist
en professor in de palliatieve geneeskunde
aan zijn alma mater, de Vrije Universiteit Brussel.

Als een van de pioniers in België voor
de erkenning van palliatieve zorg,
vocht prof. dr. Distelmans
voor het recht op euthanasie.

Prof. dr. Distelmans stond als oprichter
mee aan de wieg van de oprichting
van de verschillende organisaties die
deel uitmaken van het expertisecentrum
Waardig Levenseinde w.e.m.m.e.l.

Hij is o.a. voorzitter van het Forum Palliatieve Zorg,
Omega en het Cédric Hèle Instituut,
richtte met het UZ Brussel
het eerste supportief dagcentrum TOPAZ
en het consultatieteam ULteam op
en bekleedt de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’
van deMens.nu aan de VUB.

Hij is oprichter van LEIF en covoorzitter
van de Federale Commissie Euthanasie.
Hij is auteur van diverse buitenlandse
en binnenlandse wetenschappelijke artikels.

PROGRAMMA

- Onthaal 18.30 uur
- Lezing 19.00 uur
Gevolgd door vragen uit het publiek

INSCHRIJVINGEN

- Toegang 10 euro per persoon.
- Inschrijving  (verplicht)
- het aantal plaatsen is beperkt
- uw betaling geldt als toegangsbewijs
(u ontvangt een mail met bevestiging, breng die aub mee op 6 juni)